[Gegevensbescherming]


Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens (hierna “gegevens” genoemd) door ons en uw rechten in dit verband.


1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

reedb.com
Olivier Nachbagauer
Fallensteinerstr. 1
83457 Beierse Gmain
Duitsland
Tel.: +49 (0)171 / 383 2003

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels in zijn geheel of voor individuele maatregelen, stuur dan uw bezwaar naar het bovengenoemde adres of per e-mail naar datenschutz@reedb.com


2. Op welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens

Allereerst informeren wij u, in overeenstemming met artikel 13 AVG, hieronder over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet uitdrukkelijk in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, is de rechtsgrond de kunst van onze dienstverlening en de implementatie van contractuele maatregelen, evenals het beantwoorden onderzoeken is de wettelijke basis Artikel 6, lid 1, lit De wettelijke basis voor de bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6, lid 1, onder d) AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, kunt u deze te allen tijde met toekomstige werking intrekken. U kunt uw herroeping per post naar bovenstaand adres of per e-mail naar bovenstaand e-mailadres sturen.

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere mensen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen overdragen of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als Een transfer de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b AVG, noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract), u ermee heeft ingestemd, een wettelijke verplichting dit bepaalt of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij het gebruik van agenten, webhosts enz. in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter C AVG).

Als wij derden opdracht geven gegevens te verwerken, gebeurt dit op basis van art. 28 AVG. (zogenaamde “orderverwerking”).


3. Welke gegevens worden verwerkt

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit wordt gedaan om vragen en vereisten van de geïnteresseerde partij te kunnen toewijzen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Door het gebruik van cookies kunnen wij de frequentie van paginabezoeken en algemene navigatie meten. Wij willen u erop wijzen dat sommige van deze cookies van onze server naar uw computersysteem worden verzonden, meestal zogenaamde “sessiecookies”. “Sessiecookies” worden gekenmerkt door het feit dat ze aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computersysteem staan ​​en stellen ons in staat uw computersysteem bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Als uw browser dit toestaat, kunt u cookies op elk gewenst moment weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als uw browser zo is ingesteld dat deze geen cookies accepteert (van onze website).


Hosting

De hostingdiensten die we gebruiken dienen om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die we gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod. Voor deze doeleinden verwerken wij of onze hostingprovider uw gegevens op basis van onze legitieme belangen bij het efficiënt en veilig aanbieden van dit online aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG in combinatie met artikel 28 AVG ( conclusie Contract voor orderverwerking).


Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden) op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG. Tot de toegangsgegevens behoren de datum en het tijdstip van toegang, de naam van de bezochte website, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de eerder bezochte pagina (zogenaamde " referrer URL"), en het IP-adres en de aanvragende provider. Logbestandinformatie wordt maximaal 7 dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.


Neem contact met ons op

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt om het contactverzoek te verwerken en te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt.


Registratiefunctie

U kunt onze site gebruiken zonder dat u zich hoeft te registreren. Om op deze website onroerend goed te kunnen adverteren is registratie echter noodzakelijk. De vereiste verplichte informatie wordt aan gebruikers verstrekt als onderdeel van de registratie (bijvoorbeeld naam, adres, geslacht of titel, geboortedatum, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres). De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op het gebruik van het aanbod op basis van ons legitieme belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor deze overdracht of daartoe een wettelijke verplichting bestaat conform artikel 6 lid 1 letter c AVG.

Als onderdeel van het gebruik van onze registratie- en loginfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount worden het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie opgeslagen. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

Wij bieden gebruikers op onze site een marktplatform voor aanbieders en geïnteresseerden in onroerend goed. Dit omvat met name het leggen van contacten tussen aanbieders en geïnteresseerde partijen. Dit houdt uiteraard het doorgeven van bepaalde contactgegevens in, waardoor gebruikers onmiddellijk met elkaar in onderhandeling kunnen gaan.

De contactgegevens die voor dit doel worden gedeeld zijn:

1. Als aanbieder: alle gegevens die u heeft verstrekt bij het plaatsen van de woning en bij het opgeven van de contactpersoon
2. Als aanvrager: alle gegevens die u verstrekt in het contactformulier

Als u via de betreffende functie op onze site een vraag over een specifiek object naar de adverteerder stuurt, worden de gegevens die u eerder in het contactformulier heeft ingevuld, met het oog op de beantwoording van uw vraag doorgestuurd naar de aanbieder van het object.


Toestemming voor gegevensoverdracht:

Door uw verzoek naar de adverteerder te sturen, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens (bedrijf/naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) worden doorgestuurd naar de adverteerder met als doel uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. U kunt deze toestemming op elk moment met werking voor de toekomst intrekken.


4. Hoe veilig zijn mijn gegevens

Alle gegevens die u ons verstrekt, worden om veiligheidsredenen opgeslagen met behulp van SSL (Secure Socket). Layer) proces gecodeerd en verzonden. SSL is wereldwijd een beproefde oplossing Er wordt gebruik gemaakt van encryptiesysteem, waarmee uw browser uw gegevens automatisch verzendt voordat deze worden verzonden gecodeerd voor ons. Een gecodeerde verbinding herken je aan het feit dat de adresbalk van de browser afkomstig is “http://” verandert in “https://” en het slotje in uw browserregel.


5. Welke rechten heb ik als betrokkene

Je kunt op elk moment


  * Ontvang informatie over de gegevens die we over u opslaan of verwerken
  * Verzoek om correctie of verwijdering van uw gegevens
  * Verzoek om beperking van de verwerking van uw gegevens
  * Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens
  * vraag de overdraagbaarheid van uw gegevens aan
  * Dien een klacht in bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Uw verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is de
  uw woonplaats. Een lijst met regelgevende instanties kunt u hier vinden:
  https://www.bfdi.bund. de/DE/Infothek/Anschrift_Links/anschrift_links-node.html


6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard

De gegevens die wij verwerken, worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met artikelen 17 en 18 AVG. Zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en het verwijderen niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd. Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat ze voor andere wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen bewaard moeten worden. Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland vindt de opslag in het bijzonder plaats gedurende 6 jaar in overeenstemming met artikel 257, lid 1 van het Duitse handelswetboek (HGB) en gedurende 10 jaar in overeenstemming met artikel 147, lid 1 AO.


7. Welke diensten en inhoud van derden zijn inbegrepen

Privacybeleid van Google Analytics

Binnen ons onlineaanbod gebruiken wij inhoud of dienstenaanbod van de aanbieder Google op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. AVG). LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google” genoemd), om hun inhoud en diensten, zoals video’s of lettertypen (hierna “Google” genoemd), te integreren inhoud"). Hierbij wordt er altijd van uitgegaan dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Om deze inhoud weer te geven is daarom het IP-adres nodig. Als u wilt voorkomen dat gegevens naar Google worden overgedragen, heeft u de mogelijkheid om de betreffende dienst te deactiveren. Hiervoor moet u de JavaScript-functie in uw browser deactiveren.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google raadplegen:
https://www.google.com/policies/privacy/< br>
Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de Privacy Shield-overeenkomst kunt u hier vinden:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status= Actief


Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van affilinet

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijfsaffilinet geïntegreerd. Affilinet is een Duits affiliatenetwerk dat affiliate marketing aanbiedt.

Affiliate marketing is een op internet gebaseerde verkoopvorm die commerciële exploitanten van internetsites, de zogenaamde handelaren of adverteerders, in staat stelt advertenties, die doorgaans worden betaald via klik- of verkoopcommissies, op internetsites van derden te plaatsen, d.w.z. met verkooppartners die ook affiliates of uitgevers zijn om te worden getoond. De handelaar stelt via het affiliatenetwerk een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op zijn eigen website of via andere kanalen, zoals trefwoordreclame of e-mailmarketing, wordt geïntegreerd. geadverteerd.

De werkmaatschappij van Affilinet is affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland.

Affilinet plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. De trackingcookie van Affilinet slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, evenals het serienummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte advertentiemedium worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een handelaar en de aangeslotene, die worden verwerkt via het aangesloten netwerk, d.w.z. Affilinet.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven reeds beschreven, op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Affilinet een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen reeds door Affilinet geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Affilinet zijn te vinden op https://www.affili.net /de /footeritem/data protection is toegankelijk.

U kunt uw privacy-instellingen voor het affilinet-netwerk hier bekijken en beheren: http:// modules .affili.net/consent/publisher/285392


Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van X (Twitter)

Functies van de dienst X (Twitter) zijn in onze pagina's geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door X Inc., X (Twitter), Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van X (Twitter) en de functie “Re-Tweet” worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw X-account (Twitter) en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Gegevens worden ook doorgegeven aan X (Twitter).


Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieders van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door X (Twitter). Meer informatie vindt u in het privacybeleid van X (Twitter) op http://twitter.com/privacy. < /p>

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming bekijken op /settings change.


Bronnen:
eRecht24,Facebook-privacy beleid ,Verklaring gegevensbescherming voor Google Analytics ,Privacybeleid van Twitter
Per: oktober 2023

load datadata load ...